Opplæringslovens kapittel 9 A skal sikre at alle skoler handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Videreutdanningen «Skolemiljø og ledelse» ved Læringsmiljøsenteret skal gjøre skolelederne enda bedre til å indentifisere og forstå utfordringer i miljøet på sin skole.

Ved Læringsmiljøsenteret tilbys videreutdanning i Skolemiljø og ledelse. Videreutdanningen skal gi ledere i skolen kunnskaper og verktøy for å lede arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. Da må arbeidet med krenkelser og mobbing ses som en integrert del av skolens systematiske arbeid med internkontroll. Forståelse av krenkelser og mobbing i skolekonteksten, der elevperspektivet ivaretas, kompetanseutvikling i kollegiet og samarbeid med foreldre er noen sentrale områder. Ragnhild E. Andersen, rektor ved Hellemyr skole i Kristiansand, er en av studentene som tar studiet.

– Det er spennende og det er interessant. Studiet passer godt inn i jobben jeg har som skoleleder. Det går rett inn i kapittel 9 A og arbeidet med en trygg og god skolehverdag, sier hun.

Praksisnært studie

Studiet tar utgangspunkt i praktiske utfordringer skoleledere står i, og knytter dette til forskningsbasert kunnskap og praktiske løsninger. Gjennom studiet danner skoleledernes lokale utfordringer basis for et konkret utviklingsarbeid som skal gjøres på den enkelte skole. Hver student velger en relevant problemstilling gjør et utviklingsarbeid gjennom året på sin skole.

– Ved hver samling har vi veiledningsrunder, og vi bruker kollegaveiledning aktivt. Også mellom samlingene. Da tar vi opp aktuelle saker, og går gjerne i dybden på én eller to av dem, sier hun og utdyper:

– Mange av problemstillingene går igjen på de ulike skolene, og det er fint å kunne diskutere på tvers. Av og til er det også litt godt å se at man ikke står alene om utfordringene.

Veiledning gjennom hele året

Studiet består av fire to-dagers samlinger og praktisk arbeid på egen skole mellom samlingene. Samlingene er bygget opp med dialogbasert undervisning og læringsaktiviteter i grupper.

– Alle studentene på kullet blir godt fulgt opp og utfordret av veilederne, både på og mellom samlingene. Veilederne våre ringer faktisk og hører hvordan det går med utviklingsprosjektene våre, og de gir veiledning etter behov, smiler Ragnhild.

Travelt, men verdifullt

Studiet har som hovedmål å øve studentene i å skape og videreutvikle et trygt og godt skolemiljø, i tillegg til å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Hva vil du si til dem som lurer på å ta studiet?

– Det glir rett inn i skolehverdagen! Selv om det er travelt og studiet kommer på toppen av mitt vanlige arbeid, ser jeg allerede nå at det er verdifullt for mitt daglige arbeid på skolen. For eksempel kommer jeg tilbake fra samling med studiet og kan snakke med kollegiet på skolen om temaer som tas opp, jeg kan vise filmer eller videreformidle aktuell informasjon, forteller hun.