Åste Marie Mjelve Hagen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk forteller om språkstimulering som virker for barnehagebarn.

Basert på og redigert artikkel i Vetuva

I barnehagealder skjer det mye med barns språkutvikling. Forskning viser at fireåringer som har et godt ordforråd som regel vil fortsette å utvikle et godt språk. Disse barna har et godt utgangspunkt ved skolestart.

Men hva med de som ikke har et godt ordforråd når de er fire? Er det mulig for barnehagen å hjelpe de å ta igjen litt av forspranget?

Åste Marie Mjelve Hagen, Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO har sammen med sine forskerkollegaer Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg undersøkt dette.

Her forteller Hagen om prosjektet:

(Videoproduksjon: Joachim Pacheco-Lie/UiO)

Barnehagen kan gjøre en forskjell

Forskerne fant at det skreddersydde språkstimuleringstiltaket fungerte.

– Selv om barns bakgrunn og språkmiljø hjemme har stor betydning, viser vår studie at barnehagen kan gjøre en kjempe viktig jobb med å løfte barns språkutvikling og gi de et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen, sier Hagen.

Les om opplegget som fungerte

Les om språkstimuleringstiltakene som hadde effekt, i et fersk intervju med Hagen i magasinet Vetuva:

Om Vetuva:

Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager.

Litteraturhenvisninger