Lekser, hva er det, hvorfor har vi det og hvordan gjør vi det? Lekser som læring – lærernes bruk av lekser som del av læring. Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

Hvor: Lærernes hus, Osterhaugsgate 4a, 0183 Oslo

Når: 7. mars 2018 klokken 18.00-21.00

Følg sendingen her!

Er lekser en styrke for skole-hjem samarbeidet eller en hemsko?
Blir foreldrene lærere istedenfor å samarbeide med læreren? Hva forventes det at elevene skal ta med hjem etter skoletid ––Konsekvenser av fagfornyelsen: Har lekser utspilt sin rolle i fagfornyelsen eller bør lekser være en tydeligere del av opplæringen?

Innledninger ved 

  • Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning
  • Simen Spurkland, lærer, Vøyenenga ungdomsskolen
  • Mette Krogh, rektor, Ringshaug ungdomsskole
  • Gøril B. Lyngstad, seniorrådgiver, FUG.

Med forskningskafeene våre ønsker vi i Utdanningsforskning.no og Utdanningsforbundet å skape et hyggelig rom hvor forskere og profesjonsutøvere kan komme sammen og utveksle tanker om temaer som engasjerer dem i deres arbeidshverdag.

Forskningskafè er både formelt og uformelt på samme tid. Vi håper du har en ettermiddag ledig til litt faglig påfyll og gode faglige samtaler. Du er i alle fall invitert.