Linn Stokke Guttormsen, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk forklarer hvordan man kan hjelpe barn som stammer.

Fra Faglig pedagogisk dag hvor Guttormsen holdt en forelesning til lærere om stamming. 

Hva er stamming?

 • Stamming er brudd i taleflyt selv om personen vet hva han eller hun skal si.
 • Repetisjon av lyd, stavelser eller ord, forlengelse av lyd, stopp i luftstrøm eller stemme, såkalt blokkering.

Linn Stokke Guttormsen, postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO sier at for mange som stammer er stamming mye mer enn de observerbare talebruddene.

– Stamming kan være en vanske som påvirker ungdommer og voksne sin psykiske helse, sosialt liv og mestring i utdanningssituasjon og arbeidsliv.

Stamming hos barnehagebarn

– Også små barn viser tegn på at det påvirker de mer enn bare det vi hører, påpeker Guttormsen.

 Områder som er påvirket av stamming hos barnehagebarn. Modellen illustrert av Guttormsen og er videreutviklet etter inspirasjon fra Sommer (2013) Boey et al., 2009; Ezrati-Vinacour, Platzky, & Yairi, 2001; Langevin, Packman& Onslow, 2009; Langevin, Packman& Onslow2010;.McAllister, 2016)

Hva kan barnehagen og skolen gjøre?

Guttormsen har konkrete råd til barnehagepersonell og lærere som har et barn som stammer i barnegruppen, eller klassen:

 • Ikke vent og se men kontakt logoped
 • Lag kommunikasjonsregler i barnegruppen
 • Skaff deg kunnskap om stamming, og vær åpen
 • Be barna snakke etter tur
 • Vær en god talemodell
 • Dele opp klassen i mindre grupper
 • Følg opp mobbing

Tilrettelegging

Alle med funksjonsnedsettelser har rett på tilrettelegging av undervisning og vurderingssituasjoner, også elever som stammer.

– Det er viktig å være klar over at en elev som stammer ikke trenger vedtak om spesialundervisning for å kunne søke om tilrettelegging på eksamen, understreker Guttormsen.

Tilpasningen som gis på eksamen skal være slik at eleven får vist kompetansen sin, ikke skal gi eleven fordeler, og at den ikke skal være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene.

– Gi eleven utvidet tid på muntlig eksamen for eksempel. Ofte vil en kombinasjon av muntlig og skriftlig aktivitet være fin på muntlig eksamen og eleven kan supplere med manus eller allerede innspilt lyd, tipser Guttormsen.

Myter om stamming

Det finnes mange myter om stamming, forklarer Guttormsen, som vil slå hull i to:

 • Barn som begynner å stamme er ikke mer nervøse, sjenerte eller engstelige enn barn som ikke stammer. Men stamming kan derimot føre til nervøsitet, engstelse og tilbaketrekking i sosiale situasjoner.
 • Mer stamming i en situasjon trenger ikke å bety at personen er mer nervøs eller stresset. Men sosiale situasjoner kan imidlertid påvirke en persons flyt i talen

Behandling av stamming

Behandling av stamming er forskjellig i skole- og voksen alder sammenlignet med barnehagealder. Logopeden vil tilpasse behandlingen individuelt.

Logopeden kan gi teknikker for mer flyt i talen.

Logopeden bør også være observant på psykososiale aspekter ved stammingen.

– Det finnes ingen «kur», men det finnes god behandling. For barn, unge og voksne er det å få logopedisk oppfølging om man ønsker det, er en individuell rett, avslutter Guttormsen.

Hør Guttormsen på BBC CrowdScience

Guttormsen stilte nylig opp i et reportasje om stamming på BBC radio.

Hør hele programmet her:

Can my stutter be cured?