Hva er egentlig poenget med eksamen? Forteller standpunkt – og eksamenskarakterer ulike ting?

Hva fungerer og hva fungerer ikke med eksamen og vurdering? Dette er spørsmål vi søker noen svar på, både fra forskning og praksis, i episode 34 av podkasten Lærerrommet.

Hør episoden direkte her:

Vurderingspraksis

Gjestene i episoden er lærer Simen Spurkland ved Vøyenenga skole i Bærum og forsker Rolf Vegar Olsen ved CEMO, Universitetet i Oslo.

Olsen sier det eneste lovfestede poenget med eksamen er at det skal være en vurdering av kompetansen på slutten av opplæringen.

– Jeg tenker på eksamen som et ritual, en tradisjon som har oppstått over kanskje 100 år. Så har skolen endret seg mye og synet på vurdering har endret seg mye. Eksamen er veldig konservativ i utformingen, og har mange roller utover det å være sluttvurdering, sier Olsen.

Lærer Spurkland startet for noen år siden et oppgjør med seg selv som lærer der han sluttet å se på ungdomsskolen som en sammenhengende forberedelse til eksamen.

– Jeg skjønte at det å ha eksamen som eneste premiss for hvordan jeg skal drive undervisning ble snevert, sier han blant annet i episoden, og tror mange lærere kan føle det på samme måte.

– Fagfornyelsen vil komme til kort dersom vi ikke også tar en titt på vurderingspraksis. Hvis eksamen fortsatt skal være det vi sikter fram mot, så blir det fort at man gjør mye av det samme, men at det er i læreplanen 2020 i stedet for 2006, mener Spurkland.