Gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen. Er det bare guttas feil?

Skrevet av: Vigdis Alver

Bråkete gutter som forstyrrer de flinke jentene - en typisk beskrivelse av et klasserom. I episode 30 av podkasten Lærerrommet er temaet kjønnsforskjeller i skolen.

Hør på episoden direkte her:

Løsninger og forklaringer

Statistikken er ikke på guttas side, og hva kan gjøres med det? Dette diskuterer vi i episoden ved hjelp av gjestene forsker Elisabeth Backe-Hansen ved Oslo Met og førsteamanuensis Ann Margareth Gustavsen ved Høgskolen i Innlandet.

Men forskjellene i skolen er ikke enorme, og det er ikke slik at alle gutter presterer faglig lavere enn alle jenter.

Gustavsen har til sin doktorgrad blant forsket på om lærerens oppfatning av en elevs sosiale ferdigheter også påvirker den faglige vurderingen læreren gir av den samme eleven.

– Det er en sammenheng mellom hvordan kontaktlærere vurderer elevers sosiale ferdigheter og de kjønnsforskjellene vi finner i skolefagloge prestasjoner, sier Gustavsen, og viser også til internasjonale undersøkelser med samme tema.

Sosiale ferdigheter handler mye om oppførsel: Om elever gjør lekser, innsatsen i timen, om de forstyrrer andre, om de hører etter når læreren prater og annet.

Gustavsen fant at kontaktlærer vurderer gutters sosiale ferdigheter som betydelig lavere enn jenters i snitt, og det går ut over den faglige vurderingen av guttene.

Backe-Hansen ved Oslo Met gikk i 2014 gjennom forskning på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Hun sier i episoden at det er et systemproblem at guttene kommer dårligere ut på statistikkene.

– Forskningen om hvordan man kan få gutter til å gjøre det bedre er knyttet mye opp mot at hvis man lager undervisningsopplegg som alle profitterer på, så profitterer også guttene på det, sier Backe-Hansen