EPISODE 26: Lærerrommets tema i denne episoden er opptaksregler til videregående skole. Vi diskuterer konsekvensene av karakterbasert opptak og nærskoleprinsippet, og mulige alternativer. Karakterer og adresse brukes mest ved opptak til videregående, og dagens regler kan gi klasseforskjeller, økt press og segregering, viser rapporter. Hva er alternativene?

Skrevet av: Vigdis Alver

Opptaksreglene til videregående skoler er tema i podkasten Lærerrommets episode 26.

Lytt til episoden her:

Episode 26: Hva skal gi skoleplass i VGS?

Gjestene i denne episoden professor Marianne Nordli Hansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og skoleforsker Cecilie Rønning Haugen, professor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved NTNU i Trondheim.

Konsekvenser

Det vanligste flere steder i landet er å basere opptaket til videregående skole på karakterer eller nærskoleprinsippet - eller en kombinasjon av disse. Men opptaksreglene varierer fra sted til sted.

Rønning Haugen har undersøkt osloskolen og sett på konsekvensene av fritt skolevalg, eller karakterbasert opptak. Hun finner også paralleller i internasjonal forskning. Hun påpeker blant annet at karakterbasert opptak bidrar til en ulikhet mellom skoler som forsterker en segregering basert på etnisitet og sosiale klasse i stedet for å bidra til likeverd.

– Skolene kommer inn i negative og positive spiraler i forhold til elevrekruttering. Skoler opplever å bli mer og mer populære, de flyter lett på det, andre skoler opplever elevflukt og kommer i en veldig stressa og pressa situasjon, sier professor Rønning Haugen i Lærerrommet.

– Vi får en opphopning av en del problemer på skolene som gjør at læringsmiljøet og opplæringen blir vanskelig å gjennomføre.

– Andre løsninger

Professor Nordli Hansen viser til at det utvikles et system med A- og B-skoler med dagens opptakssystem.

Hun viser til opptaksordninger i andre land, og mener at lotteri og kvoteordninger basert på den enkeltes prestasjoner bør kunne brukes i opptaket til videregående - i stedet for karakterer og bostedsadresse.

I Lærerrommet beskriver hun hvordan disse ordningene kan funke i praksis, slik hun ser det. Om lotteri sier hun, blant annet:

– Elevene kan søke seg til hvilke videregående skoler de vil, de kan for eksempel rangere tre skoler som de gjør i dag. Hvis det er sånn at det er flere søkere enn plasser på en skole, kan det arrangeres et lotteri på denne skolen. Da vil et tilfeldighetsprinsipp avgjøre hvem som kommer inn, sier Nordli Hansen.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du flere episoder av Lærerrommet.