Leksebevisst eller leksefri skole? I denne presentasjonen ser Kjersti Lien Holte fra Høgskolen i Østfold på egen, og andres, forskning på lekser som pedagogisk verktøy i skolen.

Kjersti Lien Holte er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Hun innledet på Forskningskafeen til Utdanningsforbundet og Utdanningsforskning.no torsdag 7. mars i Lærernes hus. Kveldens tema var lekser. 

Kjersti Lien Holte har forsket på ulike leksepraksiser i norsk skole, og i denne innledningen presenterer hun funn fra forskningsprosjektet Lekseprosjektet ved HiØ. Forskerne har blant annet sett på ulike former for leksepraksis i norsk skole i dag, utfordringer knyttet til denne og alternative modeller for bruk av lekser, samt leksefrie skoler.