Lesing er viktig for enkeltmennesket og for Norge som kunnskapsnasjon. Samtidig finner forskere at leseengasjementet går ned blant barn og unge, og hver femte 15-åring leser så dårlig at det vil skape problemer i senere utdanning og yrkesliv.

I denne episoden snakker vi om leselyst og hvordan vi kan fremme lesing utenfor skolen. Hva viser resultatene fra PISA-prøvene om hvordan det står til med leseferdighetene blant barn og unge? Hva kan foreldre gjøre? Og hvorfor er det viktig å lese? Gjester i episoden er forsker ved Institutt for læretudanning og skoleforskning, Tove Stjern Frønes, og Silje Tretvoll, daglig leder av foreningen!Les, en forening som jobber for å fremme lesing blant barn og unge.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Magnus Heie og Elise Koppang Frøjd.

Se utdrag fra episoden om leselyst. Videoproduksjon: Shane Colvin & Magnus Heie/UiO.

Les mer