Mange barn i det norske skolesystemet har dysleksi, mellom 7 og 10 prosent. Men hvordan fanges denne elevgruppen opp, og hva krever det av skolen?

Gjestene i denne episoden er:

Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) som forsker på språk- og leseutvikling hos barn og barn med dysleksi.

Eline Skrede, forelder til barn som har dysleksi, jobber som psykolog og er medlem av DysleksiNorge

Research: Marika Vartun og Elise Koppang Frøjd.
Programleder: Elise Koppang Frøjd.
Produsent: Frida Thuen.

Se et kort utdrag fra episoden om dysleksi (videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).