Et økende antall barn snakker et annet språk hjemme enn det de snakker i barnehagen. Hvilke utfordringer og muligheter gir dette?

– Det å være minoritetsspråklig trenger ikke være en utfordring. Vi må ikke forveksle det å være annerledes med å ha vansker. Likevel trenger vi å vite mer om hvordan barnehagen kan arbeide for å støtte flerspråklige barns norskspråklige utvikling, understreker professor.

I denne episoden snakker vi om barnehagebarn med norsk som andrespråk, betydningen av tilgang på bøker for språkutviklingen hos barna og hva forskningen på temaet viser.

Gjester i episoden er Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk og Elizabeth Hernholm, leder for barnehagene i bydel Grorud i Oslo.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Ulf Tero Grefsgård og Elise Koppang Frøjd.

Se utdrag fra episoden om tospråklighet (videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).