Kan lek med matematikk hjelpe 5-åringer til å bli bedre på kritisk tenkning? Og hvordan kan barnehagepersonalet støtte barna i leken? Dette er blant spørsmålene som Enrico Pollarolo skal undersøke i sitt doktorgradsarbeid.

— Barn leker med matematikk, de lærer ikke i den forstand vi tenker på når vi snakker om læring, sier doktorgradsstudent Enrico Pollarolo. Foto: Mari Løvås 
 
Gjennom matematikk, og nærmere bestemt utematematikk, vil doktorgradsstudenten Enrico Pollarolo undersøke om det henger sammen med hvordan barnehagebarn utvikler kritisk tenkning og problemløsning.
 
Enrico Pollarolo. Foto: Mari Løvås/UiS
 
— Nærmere bestemt skal jeg undersøke høyere ordens tenkning i barnehagen, sier Pollarolo.
 
Enkelt forklart består høyere ordens tenkning av evnen til å overføre det man har lært i en situasjon over til en annen, men det innebærer også evnen til kritisk tenkning og problemløsning.
 
— Høyere ordens tenkning hos barn kan ses på som et slags «redskap» barnet bruker til å sette sammen det han eller hun har lært og overføre kunnskap og problemløsning til nye situasjoner, forklarer Pollarolo.

Først og fremst lek

Foto: Mari Løvås/UiS
 
— Barn leker med matematikk, de lærer ikke i den forstand vi tenker på når vi snakker om læring. Barn leker først og fremst, og når barnehagelæreren er bevisst på dette kan han eller hun gjøre enkle leker sammen med barna. Og som et resultat av leken har barna lært mye de kan få god bruk for senere.
 
Gjennom prosjektet ønsker Pollarolo å utforske hvordan konkrete og systematiske matematiske aktiviteter påvirker barns evne til å utvikle ferdigheter innen høyere ordens tenkning knyttet til ulike faktorer.
 
— Men vi ønsker også å se på hvordan dette påvirker pedagogers holdninger og barns læring, og finne ut hvordan pedagogene kan støtte barnas utvikling gjennom lek.

Grunnlaget legges i barnehagen

Grunnlaget for god tidlig utvikling hos barn legges i barnehagen. Lingvistisk, kognitiv, sosial, emosjonell og motorisk kompetanse blir utviklet gjennom erfaringer barna gjør i hverdagen. Disse ferdighetene kan oppnås ved å utvikle og bruke høyere ordens tenkning, og forskere har understreket hvor viktig slik tenkning er for kritisk tenkning allerede i barnehagen.
 
— Det er derfor det er viktig med god kvalitet i barnehagen, og at personalet kan bli støttet på best mulig måte i sitt arbeid.
 

Ta det beste fra Norge og Italia

Pollarolo har tidligere arbeidet som førstelektor i matematikk på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Det var her han ble spesielt interessert i høyere ordens tenkning blant barn. I doktorgradsprosjektet skal han også sammenligne Norge og Italia, som er to land med ulike pedagogiske tradisjoner.
 
— Det er et spennende arbeid og jeg ser frem til å komme videre i graden, sier han.