– Bruken av digitale medier kan blant annet føre til at mobbingen får et mye større publikum enn i skolegården, sier Ida Sjursø. Hun er en av deltagerne under Forsker Grand Prix 2020.

Ida Sjursø deltar i Forsker Grand Prix 2020. Foto: Jeanette Larsen.

Blir du mobbet som barn, er sjansen stor for at det vil prege resten av livet ditt. I fjor oppgav 4,6 prosent av elevene i norsk skole at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Forskning viser at av de som blir utsatt for mobbing, er det mange som senere sliter med alvorlige ettervirkninger som for eksempel sosial angst, lav selvtillit, ensomhet og symptomer på depresjon, angst og posttraumatisk stress.

Ida Risanger Sjursø er til vanlig mobbeforsker ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. I sin doktorgrad har hun sammenlignet tradisjonell og digital mobbing, og undersøkt emosjonelle konsekvenser for elever som opplever de ulike typene mobbing, og hvordan de opplever støtte fra læreren sin. Tirsdag 22. september trer hun imdlertid inn i en litt annen rolle. Da skal hun være deltager under Forsker Grand Prix 2020.

Skal formidle forskningen sin

Forsker Grand Prix er en konkurranse om forskningsformidling. I Stavanger deltar kandidater fra fire institusjoner: Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus (SUS), NORCE og VID vitskapenlige høgskole. Selv om UiS årlig har mange deltagere med i konkurransen, har ingen av dem tidligere vært fra Læringsmiljøsenteret.

– Det blir veldig spennende. Jeg er den første deltageren som er med i Forsker Grand Prix fra Læringsmiljøsenteret, så bare det i seg selv er stas. Jeg håper jeg gjør en god jobb med å formidle min forskning på en forståelig måte slik at de som er til stede kan få noe ut av det, sier hun.

Ida er en av 9 deltagere som er med i den lokale finalen som representerer forskningsmiljøene i Stavangerregionen. På fire minutter skal hun og de andre deltagerne overbevise publikum i salen og et dommerpanel om hvem som er den beste formidleren. En programleder styrer showet, som blir vist på NRK Kunnskapskanalen. De to beste denne kvelden går videre til nasjonal finale i Trondheim 26. september.

Digitaliseringen øker tilgjengeligheten

Idas presentasjon blir kalt "Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet". Med denne tittelen henviser hun til den teknologiske utviklingen, og hvordan den kan prege relasjonene barn og unge har til hverandre, som igjen kan få konsekvenser for hvordan mobbing foregår.

– Bruken av digitale medier kan blant annet føre til at mobbingen får et mye større publikum enn i skolegården. I tillegg er den som blir utsatt for mobbing tilgjengelig 24 timer i døgnet – og det blir dermed vanskeligere å få fri. Digital mobbing gjør det også mulig for den som mobber å være anonym, noe som gjør at de som blir utsatt for digital mobbing ikke alltid vet hvem det er som mobber dem, sier hun.