De fleste vil intuitivt tenke at stimulering av barns språk gjennom høytlesing, språkgrupper og lignende nærmest automatisk gir en effekt, og kan hjelpe barn med språkvansker. Dessverre er det ikke så enkelt.

I en ny artikkel oppsummerer vi (sammen med Charles Hulme, Maggie Snowling og Gillian West, åpen tilgang her) forskning som har sett på effekten av språkstimuleringstiltak. Det har vært mange slike undersøkelser de siste årene, og de fleste viser rimelig gode effekter. Typisk har dette vært tiltak hvor man 3-4 ganger i uken har arbeidet med øvelser i mindre grupper hvor man har forsøkt å fremme barns ordforråd og muntlig gjennom oppgaver knyttet til ekspressivt språk, formulering av setninger og barnebøker. Flere ulike forskergrupper har vist effekter av slike tiltak i velkontrollerte undersøkelser.

Det er imidlertid spesielt to viktige forbehold:

Litteraturgjennomgangen vår viser altså at språkstimuleringstiltak kan ha god effekt. Vi bør imidlertid bort fra intensivkurs på 15-20 uker, spesielt for de som har mer omfattende språkvansker. Det vil neppe endre noe, disse barna trenger sannsynligvis langsiktige tiltak med undervisning av høy kvalitet hvor man bruker forskningsbaserte opplegg og materiell. Det er også behov for å gjøre flere undersøkelser med aktive kontrollgrupper slik at man kan se hvor store effektene er når vi også har kontrollert for den ekstra oppmerksomheten det å få opplæring i mindre grupper gir.

De fleste vil intuitivt tenke at stimulering av barns språk gjennom høytlesing, språkgrupper og lignende nærmest automatisk gir en effekt, og kan hjelpe barn med språkvansker. Dessverre er det ikke så enkelt. Vår evne til å lære språk er i stor grad påvirket av genetikk. Dermed er rangordningen mellom barnas språkferdigheter svært stabil, altså de som strever på ett tidspunkt er ofte de samme som strever på et annet tidspunkt. Den rangordningen er dessverre vanskelig, men ikke umulig, å rokke ved. For å få til det, og for å få til varige effekter må vi nok tenke langsiktig og ha undervisning av høy kvalitet over tid.