Vi er en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo som forsker på barns læring og utvikling, spesielt når det gjelder språk, lesing og matematikk. Jeg-stemmen til denne bloggen er Monica Melby-Lervåg,  professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Vi er brennende engasjert i forskningskommunikasjon, og bruker bloggen til å formidle forskning innenfor dette området. Vi er også svært opptatt av kunnskapsutvikling og forskningspolitikk mer generelt og vil nok også fra tid til annen ha bloggposter om dette.

Målgruppen for bloggen studenter i spesialpedagogikk, pedagogisk psykologi, lærer og barnehagelærerutdanningen, de som arbeider i barnehager, på barnetrinnet i skolen, i PP-tjenesten eller i Statped, eller med politikkutforming. 

Læringsbloggen.com