Det sier Terje Melaas ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han mener barnehageansatte bør leke, overraske, tulle og tøyse mer med barna.

Jeg tror barn vil leke mer enn de faktisk gjør, sier universitetslektor Terje Melaas ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han snakket til over 400 barnehagefolk på den digitale konferansen Nordiske impulser 2020 i regi av Barnehageforum.

LEKEGODE BARNEHAGER

Terje Melaas har forsket på lek i barnehagen og deler barnehagene inn i det han kaller lekegode barnehager og «de andre».

LIKER Å LEKE: – Opplever barna glede og spenning i barnehagen, vil det prege dem i all fremtid, sier universitetslektor Terje Melaas ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg kommer til å lage litt storm med å si dette, sier Melaas. I lekegode barnehager har de et personalteam som deltar i leken. De går inn og ut av leken og deltar slik at barna får en enda mer selvstendig lek, ifølge forsknings- og utviklingsarbeidet (FOU) Barn vil leke mer. De ansatte bruker lek i overgangssituasjoner, og samlingsstunden har en betydning for leken. I lekegode barnehager er de ansatte opptatt av dramaturgi; å skape spenning og å overraske barna, ifølge Melås. De åpner lekedøra til en verden av magi, fantasi, spenning og overraskelser. En barnehage i studien har Rampe-fredag, der de ansatte gjør små eller store rampestreker som barna skal avsløre.

– Jeg skulle ønske alle barnehageansatte ville stille seg spørsmålet: Hva skal vi gjøre denne uka for å overraske barna? sier Melaas.

«Gleden ved å være sammen er viktig i leken. Barn elsker at vi leker med dem.»

SPENNING VIKTIG FOR LÆRING

I barnehagene han kaller «de andre» er det også lek, men lite dramaturgi og mye avbrudd i leken, ifølge Melaas. Det er ofte voksenstyrt lek. De ansatte er ofte autoritære og er opptatt av læring, følelsesregulering, programmer, kartlegging og barnas språk.

– Jeg vet dette er kontroversielt, og at jeg stigmatiserer. Jeg er ikke imot læring eller selvregulering, men vi må spørre oss hva som skal til for at ansatte skal delta og støtte barna i leken på barnas premisser, sier Melaas og fortsetter:

– Jo mer dramaturgi barna møter, jo mer spenning møter de, og det påvirker deres læringsmuligheter, påpeker han. Han sier barnehagene kan starte med å gjøre lekemiljøet i barnehagen mer spennende.

Også pedagogisk leder og redaktør i Barnehagefolk Birgitte Fjørtoft mener det er viktig med lekende ansatte. Hun deltok også på konferansen.

– Det er sjelden noen sier de er gode lekere. Det skulle jeg ønske var annerledes, sier Fjørtoft.

VIL IKKE FORSTYRRE LEKEN

En studie i svenske barnehager viser at 30 prosent av personalet ikke har en aktiv holdning til barns lek, ifølge den svenske psykologen Margareta Öhman, som var med på konferansen.

– De tenker at de ikke skal forstyrre leken, men det betyr ikke at vi skal være langt unna. Mange voksne venter med å gripe inn i leken til det blir krangling, eller går over styr. Det er ikke bra, for da lærer barna at de eneste gangene voksne er med, er når leken ikke går så bra, sier Öhman. Hun er opptatt av at barna er de som eier leken, men at de voksne kan by seg inn som lekepartnere.

– Gleden ved å være sammen er viktig i leken. Barn elsker at vi leker med dem, sier Öhman.