Hva vet vi om digitalisering i skolen? Hva er det forsket på og hva trenger vi mer kunnskap om?

I denne episoden snakker vi om hva en-til-en-klasserommet er og kunnskapsstatus for digitalisering i skolen. Gjester er Logo Læringprofessor ved FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), Øystein Gilje og skoleleder og ressursleder ved FIKS, Ann Michaelsen.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Roshenek Bagharzadeh.

Se videoutdrag fra episoden (videoproduksjon: Shane Colvin/UiO).