Gruppearbeid eller samarbeidslæring, er det bra for alle elever? Hva betyr gruppesammensetningen?

LÆRERROMMET: Skolesjef Frank Westby i Frogn og førsteamanuensis Øystein Skundberg ved Oslo Met snakker om gruppearbeid og samarbeidslæring i episode 59 av podkasten Lærerrommet: Vinner noen elever mer enn andre når de samarbeider i gruppe?

Hør podkasten Lærerrommets episode direkte her:

Episode 59:Hva er et godt gruppearbeid?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er skolesjef Frank Westby i Frogn kommune og førsteamanuensis Øystein Skundberg ved lærerutdanningen ved Oslo Met.

Ulike gevinster

Skundberg, som har bakgrunn som lærer i grunnskolen, sier han har sett gruppearbeid brukt som en universalmedisin både for det sosiale og det faglige. Det er han kritisk til.

– Det er gjerne slik at man setter sammen grupper hvor noen elever brukes som ressurser, og så er det de andre som man nærmest ikke vet hva man skal gjøre med, sier Skundberg.

Han snakker om bufferelever, rolige elever, som settes mellom dem som er mer urolige, og mener at hverken den såkalt flinke eleven eller bråkmakeren tjener på dette. Samtidig kan gruppearbeidet kan bli en hvilepute for læreren, mener han.

Generelt om gruppearbeid sier Skundberg:

– Hva er det man skal oppnå med denne arbeidsformen som man ikke oppnår med annen type undervisning? Hvem vinner på det?

– De som blir satt sammen i en gruppe har ulike gevinster, mener Skundberg.

Ulike arbeidsformer

Westby, som har bakgrunn som både skoleleder og lærer, er forfatter av en bok om såkalt cooperative learning, eller samarbeidslæring som noen også kaller det.

Han sier denne arbeidsformen skiller seg helt fra og er noe annet enn et tradisjonelt gruppearbeid.

– Det blir som å sammenlikne kanonball og håndball, det eneste som er felles er at man kaster en ball, mener Westby.

Kort fortalt handler cooperative learning ifølge Westby om å ha en systematisk tilnærming til elevers utvikling og læring. Det er fire grunnprinsipper som styrer dette, blant annet positiv gjensidighet. Disse styrer hvordan læreren organiserer og jobber med denne metoden opp mot elever.

– Hvis du setter elevene sammen og gir dem oppgaver, så er det det mye som kan skje. Men i cooperativ learing jobbes også med de ferdighetene som skal til for å lære i samarbeid med andre

Westby sier det dreier seg om en ekstremt lærerstyrt aktivitet som også er et godt verktøy for klasseledelse, dessuten er elevaktiviteten stor.

Skundberg sier i episoden at han synes det er for lite opplæring i gruppearbeid-former i lærerutdanningen.