Hva skjer i en barnehage med digital praksis? Hvordan unngå at barna blir passive?

LÆRERROMMET: Hva gjør det med leken når teknologi brukes i barnehagehverdagen? Forsker/førsteamanuensis Vigdis Vangsnes ved Høgskulen Vestlandet, avdeling Stord og pedagogisk leder Ståle Eivind Skagen ved Ilabekken barnehager i Trondheim snakker om digital praksis i podkasten Lærerrommets episode 61.

Hør episode 61 av podkasten Lærerrommet direkte her:

Episode 61: Hva er god bruk av teknologi i barnehagen?

Gjestene i denne episoden er pedagogisk leder Ståle Eivind Skagen ved Ilabekken barnehager i Trondheim og forsker/førsteamanuensis Vigdis Vangsnes ved Høgskulen Vestlandet, avdeling Stord.

Hva gjør det med leken når teknologi brukes i barnehagehverdagen? Eller gjør det noe med leken? Dette er også blant spørsmålene vi snakker om i episoden.

Pedagogisk verktøykasse

– Grunntanken vår er først og fremst er at vi har lyst og gi barna verktøy til å utforske, til finne ut av ting og til å bli inspirert. Vi ser at dette ikke kommer i veien for noe annet, sier Skagen.

Ilabekken barnehager der han er pedagogisk leder har siden begynnelsen av 2000-tallet jobbet med digitale verktøy i barnehagen med barna, og har vunnet flere priser.

I barnehagen brukes blant en drone for å sjekke høyder og undervannskamera for å se på rumpetroll. Barnehagen bruker uterom og naturen aktivt.

– Folk snakker ofte om at hvis det er en iPad med, så blir andre leker borte. Det er den polariserte debatten som vi ønsker oss bort fra. Dette trenger ikke komme i stedet for, men i tillegg til. Det er den pedagogiske verktøykassen vår vi vil utvide, vi vil ha flere muligheter inn i det pedagogiske og didaktiske arbeidet, forklarer Skagen.

Den pedagogiske lederen sier leken blir det bærende elementet i bruken av digitale verktøy, og forteller at barna kan bli inspirert til en ny type lek.

Barnas premisser

Vagnsnes har i flere år gjennom forskning fulgt den digitale utviklingen i barnehager. Hun sier at det alltid blir framhevet at det trengs mer digitale kompetanse, men understreker at det aller viktigste inn i dette er pedagogisk og didaktisk kompetanse i forhold til hvordan verktøy tas i bruk.

– Verktøyene har kommet for å bli, så da er det om å gjøre å bruke dem på en så god måte som mulig i barnehagen og på ungenes premisser - på de lekende, estetiske, skapende og utforskende premissene, sier Vangsnes.

Vagsnes kan også forstå skepsisen fagfolk kan ha ved mye skjermbasert aktivitet i barnehagen, og trekker fram bekymringen om at det kan være uheldig hvis man ikke kan gå på en tur uten at et kamera skal med eller at alt skal dokumenteres. Hun mener at også det å være i øyeblikket og ha nærhet til naturen, og med de du er sammen med, må vektlegges.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.