Rundt halvparten av de som har dysleksi, har også vansker med matematikk, som hvis de er alvorlige nok, ofte betegnes som dyskalkuli. For mange blir bare dysleksien oppdaget.

Tonje Amland og Caroline Solem møtes til samtale. (foto: Shane Colvin/UiO).

De fleste av oss har hørt om dysleksi, altså lese- og skrivevansker. Færre er kjent med at på samme måte som man kan ha vansker med lesing, kan man også ha vansker med matematikk. I hvert klasserom sitter det trolig to til tre elever som har lesevansker og/eller matematikkvansker. Ofte er imidlertid fokuset rettet mot lesing, og matematikkvanskene blir ikke oppdaget.

Gjester i denne episoden er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, Tonje Amland, og Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Research: Marika Vartun & Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin.