Kan barnevogna vera ein god arena for møter mellom de yngste barna i barnehagen? Eller skapar me vaksne dei beste møta mellom barn når me går på tur?

I denne episoden får du høyre om korleis firesetersvogner i barnehagen kan vere ein møtestad for dei yngste barna, og om vaksne sitt ansvar for å skape gode augeblikk i barnhagekvardagen saman med barn. Medvirkande: Anette Kristoffersen Winje og Maritha Berger Nylund. Winje og Nylund har tilsaman ei lang erfaring som pedagogiske leiarar i ulike barnehagar og arbeidar no som høgskulelektorar i pedagogikk på barnehagelærerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet, campus Stord.