Debatten om organisering av skoleåret har pågått den siste uken, og KSU har bidratt med et forskningsmessig blikk i diskusjonen.

«Vi vet ikke nok om hva organisering av et skoleår har å si for ulike barns læring. Da er mer forskning helt nødvendig for å øke kunnskapen,» innleder senterleder Elaine Munthe ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) sitt innlegg i Stavanger Aftenblad i dag.

Elaine Munthe, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU). (Foto: UiS)

Anledningen var at Stavanger Aftenblads debattredaktør Solveig G. Sandelson nylig skrev en kommentar om forskning på lengden av skoleferien. Denne kommentaren tok utgangspunkt i et tidligere innlegg av stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). I den sammenhengen viste Sandelson til et forskningsnotat Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har utarbeidet om temaet – «Kan forkorting av sommerferie forhindre eller redusere tap av faglige kunnskaper og ferdigheter?»

Et forskingsnotat er en forenklet og forkortet oppsummering av publiserte systematiske kunnskapsoversikter. Forskningsnotatet gjør forskningen mer tilgjengelig og leservennlig.

– Vi i KSU synes det er svært gledelig at forskning skaper debatt og at våre forskningsnotater blir brukt som faglig grunnlag både innen politikken og journalistikken på denne måten. Forskningsnotatet er en relativt ny sjanger, og kan beskrives som en forenklet og forkortet oppsummering av publiserte, systematiske kunnskapsoversikter. Målet med et forskningsnotat er å gjøre forskningen mer tilgjengelig og leservennlig. I løpet av fjoråret utarbeidet og publiserte KSU 36 forskningsnotater om ulike emner innen utdanningsforskning. I det første kvartalet av 2022 har vi fulgt opp med 20 flere. Alle er fritt tilgjengelige på vårt nettsted, poengterer Munthe blant annet.

Et forskingsnotat er en forenklet og forkortet oppsummering av publiserte systematiske kunnskapsoversikter. Forskningsnotatet gjør forskningen mer tilgjengelig og leservennlig.

Les hele innlegget på Stavanger Aftenblads sider.