– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På Arendalsuka skal vi fortelle hvorfor det har vært så viktig for oss og samtidig diskutere hva som kan være utfordringene, sier prosjektleder Ingunn Størksen.

Foto: Marie von Krogh

Hvordan unngår man at samarbeid mellom forskning og praksis kun forblir flotte «festtaler»? I prosjektet «Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care» (SELMA) har det vært et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd.

SELMA-prosjektet er et Forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. Under Arendalsuka onsdag 17. august klokka 14.30 på Clarion Hotel Tyholmen, skal de fortelle om prosjektet og hvordan de har jobbet for å til et tett samarbeid i alle ledd.

Les mer om arrangementet her

Forskning og praksis = sant

Alle kan enes om at det bør være god sammenheng mellom forskning og praksis i barnehagesektoren, men hva innebærer dette helt konkret? Og hvordan kan man få til et sånt samarbeid? Under arrangementet «Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen», vil du få servert noen tanker rundt dette.

– Under arrangementet vil vi fortelle om vårt felles forskningsprosjekt SELMA, som et eksempel på et slikt samarbeid hvor vi prøver å få til medvirkning og samarbeid i alle ledd, og forklare hvorfor det er viktig for oss, forteller professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, UiS som er prosjektleder for SELMA-prosjektet.

– Stort engasjement

Professoren forteller videre at hun har vært heldig å få samarbeide med mange dyktige barnehageansatte gjennom hele hennes karriere som barnehageforsker. Nå er hun i gang med et nytt samarbeidsprosjekt, og opplever et stort engasjement fra begge samarbeidspartnerne.

– I SELMA er vi utrolig takknemlige for å få jobbe sammen med Sandnes og Kanvas barnehager. Begge samarbeidspartnerne er kjempedyktige og ivrige på forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet har nå pågått i ett år, og vi hadde aldri kommet så langt som vi har nå uten disse gode samarbeidspartnerne. Våre samarbeidspartnere har også tidligere engasjert seg i mange spennende prosjekt som involverer forskning og praksis, som de vil fortelle mer om under arrangementet, sier hun.

Størksen forteller at Kanvas og Sandnes har vært med i den viktige oppstartsfasen ved å utvikle ideer til forskningsdesign, videreutdanning og tiltak i prosjektet, og at de samarbeider om datainnsamling.

– Mitt håp er at vi også kan få til samarbeid om fremtidig skriving og formidling i SELMA-prosjektet, sier hun.

Jobber mot et felles mål

Selv om forskere og praktikere gjerne har litt ulike perspektiv, jobber de mot et felles mål – en god barnehage for alle barn, forteller Størksen. Likevel kan det innimellom oppstå noen utfordringer når man skal samarbeide tett, innrømmer hun:

– Praksisfeltet har god kunnskap om hva som foregår på gulvet i barnehagen og har sine mål og tanker for hva som trengs av utviklingsarbeid. Vi som forskere er opptatt av å fylle bestemte «kunnskapshull» i forskningen og å publisere i internasjonale tidsskrift, siden det er vårt oppdrag fra Forskningsrådet. Her kan det være utfordringer med å få disse to tingene til å gå i sammen. Samtidig har vi så sterke felles interesser, at det oppleves veldig berikende og meningsfullt å få lov til å samarbeide.

Vil fremme barns sosiale og emosjonelle utvikling

I SELMA-prosjektet samarbeider forskerne og barnehageansatte om å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen, og om å drive forskningsprosjektet. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse.

I SELMA-prosjektet er det et felles ønske fra aktørene bak om å skape en god hverdag for barna hvor de får utvikle seg på det sosiale og emosjonelle området og oppleve livsmestring. Barna skal få kjenne glede, mestring og vennskap i lek med andre. Rammeplanens verdigrunn er utgangspunktet for SELMA, særlig tekst om sosial og emosjonell utvikling i kapittelet om «Livsmestring og helse».

Under arrangementet vil foredragsholderne presentere erfaringer knyttet til samarbeidet mellom praksis og forskning i barnehagesektoren.

Hvordan sørge for at forskningen når helt fram?

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Men hvordan sørge for at forskningen når helt ut på gulvet i barnehagene, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne?

Her kan du lese mer om UiS sine arrangement under Arendalsuka

Under arrangementet på Arendalsuka vil Størksen sammen med sin kollega Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret samt Robert Ullmann, daglig leder i barnehagekjeden Kanvas og Gudrun Skancke Eriksen, rådgiver i Oppvekst i Sandnes kommune – forsøke å svare på disse spørsmålene.