Ordningen med skolefrukt skulle bidra til å forebygge og redusere overvekt blant elevene. Ny forskning viser ingen slik effekt.

Ordningen med gratis skolefrukt varte fra 2007 til 2014, og ble i hovedsak innført for å forbedre læringen i skolen gjennom bedre kosthold. Blant andre mulige positive effekter med ordningen, var redusert forekomst av overvekt.

– Etter å ha forsket på dette kan vi ikke se at skolefrukt har noen effekt på overvekt blant barn og unge, sier doktorgradsstipendiat Bente Øvrebø ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA.

Funnene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Plos Medicine.

Skolefrukt-ordningen var et lovpålagt tiltak ved alle Norges ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler. Tiltaket besto av én gratis frukt eller grønnsak til hver elev hver skoledag.

Mellom 2010 og 2017 utførte Folkehelseinstituttet fire forskjellige undersøkelser av barn og ungdoms vekst, hvor over 11.000 barn og ungdoms høyde og vekt ble målt. Ved hjelp av dataene fra disse undersøkelsene har forskerne sett på hvordan skolefrukt-ordningen påvirket elevenes vekt da de var åtte og tretten år gamle.

– Vi finner ingen effekt fra skolefruktordningen på elevenes vekt, verken positiv eller negativ. Det viser at det ikke var grunnlag for å hevde at ordningen kunne føre til reduksjon av overvekt blant unge på kort sikt. EU er i dag fortsatt en stor pådriver for slike tiltak, og forebygging av fedme er ett av hovedargumentene de bruker, sier Øvrebø.

Hun sier selv at hun ikke ble særlig overrasket over funnene.

– Det er veldig mye som påvirker utviklingen av overvekt og fedme, så det er litt søkt å tro at én frukt eller grønnsak i løpet av skoledagen skal ha mye å si. Vi vet at skolefrukt øker inntaket av frukt og grønnsaker, men det blir feil å hevde at dette kan påvirke elevers vekt i noen særlig grad, sier Øvrebø.
Gratis skolefrukt kan kanskje likevel føre til et bedre kosthold over tid, og dette kan ha en god effekt på den nasjonale helsen.

– For å få et svar på dette må man vurdere effekten av det nasjonale tiltaket på kosthold og helse, også i voksen alder, sier Øvrebø.