Universitetet i Agder (UiA) er har 12.000 studenter og 1.100 ansatte. Det ble etablert som Høgskolen i Agder den 1. august 1994, og fikk universitetsstatus 1. september 2007. UiA har campuser i Kristiansand og Grimstad. 

Lærerutdanningene ved Universitetet i Agder skal være forskningsbaserte og med høy kvalitet. Universitet i Agder satser spesielt på profesjonsrettet forskning, der det årlig blant annet settes av FoU-midler for å styrke og stimulere til økt lærerutdanningsrelevant og praksisnær forskning. 

Mer om Avdeling for lærerutdanning ved UiA og Fakultet for humaniora og pedagogikk