– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele den norske barnehagesektoren, uttalte prosjektleder Ingunn Størksen under Arendalsuka.

F.v: Svanaug Lunde, Robert Ullman, Gudrun S. Eriksen og Ingunn Størksen. Foto: Jørn Steen

SELMA er et Forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. I prosjektet samarbeider forskere og barnehageansatte om å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse

Under arrangementet «Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen» på Arendalsuka onsdag 17. august, fortalte en av foredragsholderne, professor Ingunn Størksen om hvordan prosjektet kom i gang, samt hva som er formålet med prosjektet.

– Målet med SELMA er å utvikle og prøve ut et opplegg for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Forskere og ansatte i barnehager skal samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter, og det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til kompetanseutvikling. Kjerneområder i ressursbanken er samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse, fortalte hun.

Forskning blir tilgjengelig

Under arrangementet fortalte også Størksen om hvilken betydning samarbeidet mellom forskning og praksis kan få for barnehagene.

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig for allle som jobber i og med barnehage, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele den norske barnehagesektoren, uttalte hun.

Professoren fortalte også om hva som kan være utfordrende med et forsknings-og-utviklingsprosjekt som SELMA, og at det kan være vanskelig å oppfylle Forskningsrådets høye krav til forskning og forskningsideer og samtidig ivareta et godt samarbeid med praksis.

Samarbeid med forskningsfeltet

Gudrun Skancke Eriksen, rådgiver i Oppvekst i Sandnes kommune fortalte også om hvordan Sandnes kommune har jobbet med kvalitetsutvikling for høykvalitetsbarnehager gjennom samarbeid med forskningsfeltet.

I tillegg til samarbeidet med Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger om SELMA – er også Sandnesbarnehagene involvert i andre forskningsprosjekter.

I tillegg snakket Robert Ullmann, daglig leder i barnehagekjeden Kanvas, om samarbeid mellom akademia og praksisfeltet, og hva som kan sies å være suksessfaktorene for å få til et godt samarbeid.

Ingunn Størksen og Svanaug Lunde forteller om arrangementet under Arendalsuka

Arendalsuka 2022 from Læringmiljøsenteret on Vimeo.