Hvordan kan barnehagens klimaarbeid bli mer enn søppelsortering?

LÆRERROMMET: Hva innebærer det å jobbe godt med klima og bærekraft-spørsmål med barnehagebarn? Hør på Lærerrommet med førstelektor Guri Langholm ved Naturfagsenteret ved UiO (t.v) og pedagogisk leder Vigdis Staff i Nordsida barnehage i Stryn. Fotomontasje: Marianne Olsen Brøntveit

Hør episode 68 av podkasten Lærerrommet her:

Episode 68: Hvordan jobbe med klima og miljø i barnehagen?

Hva skal til for å få barn til å bli glade i naturen, og samtidig lære dem at også de er en del av fellesskapet med ansvar for å begrense klimaavtrykk? Det er et sentralt spørsmål i episoden. Gjestene er pedagogisk leder Vigdis Staff i Nordsida barnehage i Stryn og førstelektor Guri Langholm ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Bruker naturen

– Personalet er enige om at det er viktig å være ute, og det er ingenting du ikke kan lære ute. Når ungene skal lære seg å være ute og bli glade i naturen, så vil det naturligvis også være slik at de lærer seg og ønsker å ta vare på naturen. Vi er opptatt av at det blir glad i, det lærer du det også å ta vare på, sier den pedagogisk leder Staff.

Nordsida, som også er en av vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2020, ligger i flotte omgivelser med både skogen og fjæra rett i nærheten. Barnehagen bruker nærområdet sitt daglig, og jobber helhetlig. Staff forteller i episoden hvordan det meste av barnehagens aktiviteter dreier seg rundt bærekraftig utvikling.

Langholm ved Naturfagsenteret minner om at det alltid er noe natur og et nærområde ute en barnehage kan ta i bruk, også i byer og urbane strøk. Hun har tro på tilnærmingen Nordsida praktiserer når det gjelder arbeidet med klima- og bærekraftspørsmål med barn.

– Man kan ikke ha fokus på alt på en gang, men etter hvert er det viktig å ha en ryggmargsrefleks som gjør at man kan tenker på alle faktorene innenfor bærekraft slik rammeplanen ber oss om. Men vi kan ikke starte fra scratch med å tenke helhetlig fra begynnelsen av, mener Langholm.

Mangfold

Men hvor går veien videre for en barnehage som eksempelvis har blitt gode på å sortere søppel riktig?

– Vi pleier å anbefale noe som heter «bærekraftstrappa» som gir et bilde på en progresjon for barn, og om at de yngste ungene skal oppleve mangfold både av natur og naturopplevelser, men også mangfold av møter med folk, sosiale relasjoner og materialer, sier Langholm som også jobber med Forskerfrø, barnehagens nettsted med aktiviteter og nettressurser for barnehager.

– Søppelsortering i seg selvlærer oss ikke så mye om bærekraft. Det er bare en sorteringsøvelse, og man kan komme inn i det å forstå materialer, kanskje. Men det sier ikke noe om forbruksreduksjon, og det er det vi er ute etter.