Å identifisere seg som lesbisk, homofil, bifil, transkjønnet og/eller queer er i seg selv tilstrekkelig for å bli utsatt for negative holdninger og handlinger i skolen.

Flere studier har tidligere vist at ungdommer som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, transkjønnede og/eller queer, såkalte LHBTQ-ungdommer, opplever negative holdninger, avvisning, isolasjon og fiendtlighet fra sine medelever.

I dette forskningsnotatet beskrives en systematisk forskningsoversikt som tar for seg såkalt «offergjøring» av LHBTQ-ungdommer i skolen. Offergjøring i skolen kan omfatte fysiske og seksuelle overgrep, trusler, tyveri, mobbing og andre former for trakassering som skjer på skolens område.

Kunnskapsoversikten har samlet og analysert den empiriske litteraturen på temaet for å kunne forstå under hvilke vilkår LHBTQ-elever er mest sårbare, slik at man gjennom retningslinjer og i praksis bedre kan bidra til å trygge deres skolehverdag.

Totalt ble 55 studier inkludert i metaanalysen. Studiene kom fra seks ulike land: USA, Canada, Belgia, Guam, Nord-Irland og Nederland. Overvekten av studiene kommer fra USA.

Les hele forskningsnotatet her.