Mads var voksen da han lærte seg klokka. Da han var liten var det "før og etter Barne-TV" som var hans forståelse av tid. I andre episode av "Det virker!" snakker vi om matematikkvansker.

Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i Nittedal PPT, og Anita Lopez-Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Oslo Met snakker om matematikkvansker i andre episode av "Det virker!". Foto: Fredrik Solli Wandem, SpedAims

For Mads Johan Øgaard (28) var matematikk alltid det vanskeligste faget på skolen.

— Det satt seg veldig tidlig hos meg som et underliggende stressmoment i livet. Jeg satt i timevis med matematikkleksene og var livredd for å ikke få det til. Hvert år ble det bare verre og verre, forteller han.

Mads Johan Øgaard (28) forteller om livet med matematikkvansker. Foto: SpedAims

Mads har matematikkvansker, også kalt dyskalkuli. Gjennom livet har han kjent på både skam og fortvilelse, men til tross for dette har han fullført skolen og til og med tatt en utdannelse.

— Det har gått bra med meg. Jeg har funnet mine metoder og taktikker, og det hele startet da jeg fikk dyskalkulidiagnosen i åttende klasse, sier han.

I denne episoden av «Det virker!» får vi høre Mads fortelle om oppturer og nedturer fra en oppvekst og et liv med matematikkvansker.

En jobb å gjøre

Selv om matematikkvansker er like utbredt som dysleksi, er det få som har hørt om det. Hvorfor er det egentlig slik?

— Det er blant annet fordi det er et mye yngre forskningsfelt, og vi vet jo noe om at det tar tid å få forskning ut i praksis. Vi har en jobb å gjøre med å spre kompetansen på feltet, fordi vi vet at elevene og barna som strever med det er der.

Det sier Anita Lopez-Pedersen. Hun jobber i dag som førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Oslo Met, og skal veldig snart begynne som førsteamanuensis i matematikkvansker på Universitetet i Oslo. Der skal hun blant annet jobbe med en av forskningsprosjektene i SpedAims.

Hva er egentlig matematikkvansker?

Anita Lopez-Pedersen er en av gjestene i denne episoden, og sammen med Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i Nittedal PPT, svarer hun på spørsmål som:

  • Hva er egentlig matematikkvansker?
  • Dyskalkuli. Matematikkvansker. Hva er riktig å si?
  • Hvordan går det videre i livet med de som strever med matematikk?
  • Hva er god spesialundervisning for elever med matematikkvansker?
  • Hva kan foreldre gjøre for å få hjelp dersom barnet strever med matte?
  • Diagnoser og merkelapper, som dysleksi og dyskalkuli — trenger vi egentlig disse?

Programleder og produsent er Fredrik Solli Wandem, kommunikasjonsrådgiver i SpedAims.