SpedAims – Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering er finansiert av Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger.

SpedAims skal være det ledende nasjonale forskningsmiljøet på barn med spesielle behov og inkludering, og ønsker å være en viktig internasjonal aktør på feltet. Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert praksis i skole og barnehage, og dette skal de gjøre gjennom spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet.

Forskningen i senteret er bygget opp rundt fire sentrale spørsmål:

  • HVEM trenger spesialundervisning, og NÅR bør de få den?

  • HVA skal spesialundervisningen inneholde, og HVORDAN bør den gis?

Les mer om SpedAims her: https://www.uv.uio.no/spedaims/

Podkasten vår: https://www.uv.uio.no/spedaims/aktuelt/podkast/