Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven. Men hva gjør du når barnet ditt blir hengende etter i undervisningen og bekymringen din ikke blir tatt på alvor? Eller når skolen fatter et vedtak, men ikke gir spesialundervisning? Hvem kan du klage til, og hvordan går du frem for å klage?

I sjuende episode av «Det virker!» snakker vi om rettigheter med Janaina Hartveit Lie, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, og Kjersti Utnes Borgaas, seksjonssjef i Barnehage- og utdanningsavdelingen i Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foto: Fredrik Solli Wandem, SpesAims

Hør episoden nå:

I Norge har vi mange lover og rettigheter som skal sikre at barn får den hjelpen de trenger gjennom utdanningsløpet. Samtidig rapporteres det om mye avvik, og vi leser ofte om foreldre og barn som føler seg sviktet av systemet. I sjuende episode av «Det virker!» snakker vi om rettigheter.

Ble ikke hørt

Morten Rydén fra Halden forteller om en svært frustrerende periode da sønnen Storm gikk på barneskolen.

— Det begynte i tredje klasse. Det ble et blodslit med leksene, og spesielt lesingen. Vi kunne sitte i flere timer, men det gikk ikke. Uansett hvor mye vi prøvde, så fikk han det ikke til, forteller Morten.

De tok opp med skolen at sønnen leste dårlig, men læreren delte ikke bekymringen deres.

— De fortalte oss om en hyggelig gutt som var flink til å jobbe. Han hadde orden i sakene sine og venner på skolen. Men vi følte aldri at han mestret skolen. Det var det som var problemet vi tok opp igjen og igjen. Så vi fortsatte å mase, og det gikk over to år før noe endelig skjedde, sier Morten.

Morten Rydèn forteller om en lang kamp for at sønnen skulle få den hjelpen han trengte på skolen. Foto: Fredrik Solli Wandem, SpedAims.

Lang prosess

I juni 2019, i slutten av femte klasse, fikk de skolen til å søke om utredning hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I november kom PPT til skolen for å kartlegge situasjonen til Storm. Den sakkyndige vurderingen kom ikke før året etter, i februar 2020. Skolen fattet vedtak i april 2020. Og så endelig, i mars 2021, fikk Storm diagnosen dysleksi.

— Nå kommer det til å skje noe, tenkte vi. At en med spesialpedagogisk kompetanse kommer for å hjelpe sønnen vår. Så enkelt ble det dessverre ikke, forteller Morten.

I denne episoden av "Det virker!" får du høre hva foreldrene til Storm gjorde videre for at sønnen deres skulle få den hjelpen han hadde krav på.

Vi får også svar på spørsmål som:

 • Hvorfor opplever noen foreldre å ikke blir hørt av skolen når barnet blir liggende etter i undervisning?
 • Hva bør en gjøre dersom en opplever å ikke bli tatt på alvor av skolen?
 • Hvilke rettigheter har man egentlig i en slik situasjon? Hva sier opplæringsloven?
 • Hva betyr egentlig tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning?
 • Hva er skolens plikt når det kommer til å gi spesialundervisning etter et vedtak er gitt?
 • Er det noen krav til hvem som skal gi spesialundervisningen, hva den skal inneholde og hvordan den skal organiseres?
 • Hvem kan en klage til dersom barnet ikke får spesialundervisning?
 • Hvordan går en frem for å klage?
 • Hva sier den nye opplæringsloven om spesialundervisning?

Gjester i studio:

 • Kjersti Utnes Borgaas, seksjonssjef i Barnehage- og utdanningsavdelingen i Statsforvalteren i Oslo og Viken.
 • Janaina Hartveit Lie, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder.

Programleder og produsent:

Fredrik Solli Wandem, kommunikasjonsrådgiver i SpedAims.