Husker du Sandefjordsaken? Saken handlet om to lærere som nektet å følge kommunens pålegg om å vurdere elevene ut fra snevre prestasjonsmål, som ble truet med oppsigelse, og som i 2015 ble tildelt Zola-prisen for sivilt mot. Saken handlet også om elever som lurte på hva det vil si å være middels, og elever som gråt fordi de gruet seg til å testes i ukas mål.

Lærerliv episode 12: Å være den som sier ifra

Som del av lærerprofesjonen går man ikke på akkord med samfunnsmandatet og Lærerprofesjonens etiske plattform, og lærere har et etisk ansvar for å vise mot og bruke ytringsfriheten og varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uholdbare tilstander (jf. Lærerprofesjonens etiske plattform). Dette er bakgrunnen for at tre lærere som har vist mot og brukt ytringsfriheten, er invitert til å delta i podkasten for å snakke om hva det krever og hva det koster, og hvorfor det kan være helt nødvendig å si ifra.

Marius Andersen, som var en av lærerne fra Sandefjord, ser tilbake på hvordan det var å være en som sa nei til være med på en praksis i strid med alt han sto for som lærer. Han forteller også hva disse erfaringene har gjort med ham personlig og som lærer.

I podkasten deltar også Gunn Vedøy, tidligere ansatt NLA Høgskolen, der hun engasjerte seg i kampen for skeives rettigheter. Vedøy har stilt spørsmål, blant annet til Lærerprofesjonens etiske råd, om NLAs holdninger til skeive er forenlig med det å være en utdanningsinstitusjon som utdanner lærere som skal jobbe ut fra skolens formål og verdier formulert i opplæringslova.

Den tredje deltakeren i samtalen, Birgitte Fjørtoft, har erfart at det å ytre seg på personalmøter i barnehagen kan være et vågestykke. Hun har opplevd å være del av en barnehagekultur der det var liten plass til kritiske spørsmål, og hvor hennes faglige engasjement og ønske om felles refleksjon kunne bli møtt med taushet. Hun forteller at hun etter 11 år som barnehagelærer følte seg presset ut av en jobb hun egentlig elsker.

Deltakere: Marius Andersen, Birgitte Fjørtoft, Gunn Vedøy og Solveig Østrem

Programleder: Solveig Østrem