For første gang fortelles den fulle historien om hvordan mange hundre lærere holdt ut flere måneder med tortur, sult og sykdom under 2. verdenskrig fordi de nektet å undervise nazistisk ideologi.

Ved å stå sammen og holde ut mange måneder med sult og straff, bidro lærerne til å stoppe Quisling sitt forsøk på å kontrollere skolen og oppdragelsen av barna. Her er noen av lærerne avbildet foran et telt av papp som de måtte bo i midtvinters i Kirkenes. Foto: Ukjent/ Grenselandmuseet.

I år er det 80 år siden den dramatiske læreraksjonen i 1942.

Spørsmålene fra den gangen er fortsatt svært aktuelle i Europa i dag, og griper direkte inn i hverdagen til elever og lærere i mange land.

Hva gjør du når en okkupasjonsmakt vil tvinge alle landets lærere til å undervise en ideologi som bryter med egne verdier og vitenskap? Hvordan kjempe uten våpen? Hvorfor var nettopp lærere en trussel for okkupasjonsmakten?

Vant kampen helt uten vold

– Lærerkrigen mot Quisling hadde store kostnader. Skoler ble stengt, og 1100 mannlige lærere fra hele Norge ble utsatt for sult, sykdom og tortur i fangeleirer som Falstad og Grini, sier Unni Eikeseth, lektor ved NTNU. Foto: NTNU

– Under andre verdenskrig var norsk skolesystem under angrep. Erfaringer fra den gangen er at lærere kan lykkes i forsvare demokratiet, og nedkjempe et angrep på utdanningssystemet med ikkevoldelige metoder, sier Unni Eikeseth, førstelektor i naturfag ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Hun er også prosjektleder for podkasten ”Lærarkrigen mot Quisling”.

– Det er fortalt mange historier fra andre verdenskrig om gutta på skauen, og hvordan man med våpen klarte å gjøre motstand. Vi ønsker å fortelle historien om hvilken kraft lærerne hadde, og hvor mye man kan få til uten bruk av vold, sier Eikeseth.

Lærerne forstod tidlig trusselen

Da krigen brøt ut i Norge i 1940 var det flere norske lærere som kjente godt til tysk språk og samfunn. Sentrale aktører som lektorene Einar Høigård og Helga Stene hadde bodd i Tyskland på 1930-tallet. De hadde sett med egne øyne hvordan nazistene hadde angrepet utdanningssystemet, og skaffet seg kontroll over oppdragelsen av barn gjennom organisasjoner som Hitlerjugend.

– De forstod hvilken trussel den norske skolen stod overfor da Norge ble okkupert, sier Eikeseth.

Helt uten våpen vant til slutt 14 000 lærere sin kamp mot Quisling under 2. verdenskrig.

Hvordan klarte de det?

Lytt til podkasten ”Lærarkrigen mot Quisling”.

Klikk på lenka, eller søk den opp i Spotify eller Apple sin app for podkast.