Interaksjon mellom logoped, foreldre og barn ved presentasjon av språkaktiviteter

Denne artikkelen setter fokus på logopeders interaksjon med foreldre og barn om aktiviteter til språktrening i hjemmet. Ut fra en konversasjonsanalytisk tilnærming undersøker Dorthe Hansen to forskjellige måter å presenterer språkaktiviteter på i interaksjonen mellom de tre partene. Hansens analyse avdekker trekk ved hver presentasjonsmåte, som kan ha betydning for foreldres tilegnelse av språkaktivitetene. Klikk på lenken under for å lese hele artikkelen fra Videnskab.dk (ForskerZonen)