Norsk tidsskrift for logopedi er et fagtidsskrift som dekker bredden av det logopediske fagfeltet. Det vil si at vi publiserer artikler tilknyttet kommunikasjon, språk, tale, lesing og skriving, utviklingsmessige og ervervede språk- og kommunikasjonsvansker, vansker knyttet til stemme, taleflyt, lesing og skriving samt svelging. I tillegg til fagfellevurderte artikler presenterer vi fagartikler, referater og anmeldelser. Tidsskriftet har fire utgivelser årlig, som publiseres i sin helhet på Norsk logopedlags hjemmesider. Les mer  her: Tidsskrift for Norsk Logopedi