Mener om utdanning – mangler kunnskap

Over hele verden mener både politikere og myndigheter at størrelsen på klassene eller antallet elever per lærer ikke har noe særlig å si for elevenes læring. – Dette går på tvers av hva lærerne selv sier, og disse meningene baserer seg heller ikke på god nok forskning. Kunnskapen man vil få gjennom Two Teachers vil derfor være et veldig viktig bidrag, også internasjonalt, sa professor Peter Blatchford ved University College London da han nylig gjestet Lesesenteret.

– De fleste lærere mener selv at klassestørrelse har stor betydning, men meningene deres blir ofte ignorert. Grunnen er at mange studier ser på akademiske resultater som enkelt kan måles. Men for den enkelte lærer er det vel så viktig hva klassestørrelse har å si for blant annet læringsmiljø, kontakt med den enkelte elev, muligheten til å gi grundige tilbakemeldinger, og andre faktorer som ikke så enkelt kan måles, sa professor Peter Blatchford da han besøkte Lesesenteret i forbindelse med oppstarten av forskningsprosjektet Two Teachers denne uken.

– Two Teachers gir en fantastisk mulighet til å få vite mer om betydningen av antallet elever for hver lærer. Det foregår hissige debatter om klassestørrelse og lærertetthet over hele verden. I mitt hjemland Storbritannia diskuteres dette heftig blant politikere. Men selv om meningene er sterke, finnes det for lite forskning som ser konkret på hva lærertetthet har å si for elevenes læring. Man trenger også å vite mer om hvordan lærere bør legge opp undervisningen sin ved økt lærertetthet. Det er stort behov for den type kunnskap som man vil få gjennom Two Teachers, sa Blatchford.

Typisk for diskusjonen om klassestørrelser og lærertetthet er at myndigheter, som blant annet OECD, peker på forskning som viser at klassestørrelse har liten betydning for elevenes læring. Lærerne på sin side svarer ofte at det har mye å si hvor mange elever de har ansvar for. Mangelen på konkret kunnskap på feltet er bakgrunnen for at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bedt om forskning på hva økt lærertetthet faktisk har å si for norske elever.

Viktig å se på undervisningsmetoder

– Det er stort behov for å ikke bare å se på betydningen av mindre klasser, men også hvordan lærerne bør jobbe hvis man setter inn flere lærere i klassen. I så måte er Two Teachers et veldig viktig bidrag, sier Blatchford.

Blatchford påpekte i sitt foredrag at det er mangel på forskning som ser spesifikt på effekten av klassestørrelse og antallet lærere i klasserommet. Studier Blatchford og hans forskerkollegaer selv har gjennomført i USA og Storbritannia viser at antallet elever per lærer har stor betydning. Særlig hadde klassestørrelse betydning for de yngste elevene, og elever som stilte svakere i utgangspunktet.

Kritisk mot OECD

OECD formidler i sine rapporter at lærertetthet og klassestørrelse ikke er viktig for elevenes læring. Blatchford kritiserer imidlertid en del av studiene som blant annet OECD viser til for å trekke feilslutninger eller ikke være godt nok utført.

– Mange bruker PISA-resultatene til land som Hong Kong, Kina og Sør-Korea som hovedargument for at klassestørrelse ikke har noe å si for elevenes læring. Disse landene har ofte store klasser, og gjør det godt på PISA-tester. Men virkeligheten er mer nyansert enn som så. Det er mange grunner til at asiatiske elever gjør det bra i PISA, blant annet kulturelle årsaker og at ekstraundervisning er veldig vanlig. Man kan ikke si at klassestørrelsen er uten betydning på dette grunnlaget.

Blatchford påpekte også at til tross for at OECD fremholder at klassestørrelse ikke er av stor betydning, skriver de like fullt i rapporten Teaching and Learning International Survey (TALIS) fra 2015 at økt klassestørrelse har vist å gi mindre tid til læring og mer tid på å holde ro og orden i klasserommet, og at lærere med større klasser bruker mer tid på administrative oppgaver.

Av Elisabeth Rongved

Foreslåtte artikler