Slik suger lærere og pedagoger best ny viten til seg

600 danske lærere og pedagoger har vært på etterutdanning, og konklusjonen er klar: De som lærer i fellesskap lærer bedre enn dem som sitter alene.

Når man kan diskutere den nye kunnskapen sin med andre, sitter det bedre og gir et skjerpet blikk på undervisningen. I denne artikkelen presenterer Micki Sonne Kaa Sunesen funn fra doktorgradsprosjektet sitt, hvor han undersøkte pedagogers og læreres opplevelse av å delta i kompetanseutviklingsforløp.

Klikk på lenken under for å lese hele artikkelen fra Videnskab.dk (ForskerZonen)