Dette tidsskriftet har skiftet navn og forelegger. Fra 1. september 2019 heter tidsskriftet Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis.

FoU i praksis er et Open Access-tidsskrit rettet mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Tidsskriftet er en formidlingskanal for praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Innholdet vil hovedsakelig være empirisk fundert, men teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid ønskes også velkommen. Tidsskriftet FoU i praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1. Tidsskriftet utgis av Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

FoU i praksis