Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. ISF søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten. ISF har 62 ansatte. 

Mer om Institutt for samfunnsforskning