Kilden kjønnsforskning.no er et informasjonssenter for kjønnsforskning. Kilden ble opprettet i 1998 og

  • produserer et uavhengig nyhetsmagasin om aktuell forskning på kjønn
  • eier og drifter Tidsskrift for kjønnsforskning
  • utfører informasjonsarbeid på vegne av norske kjønnsforskningsmiljøer
  • påtar seg prosjekter fra eksterne oppdragsgivere

Kilden er i en randsone i Norges forskningsråd, og får sin basisfinansiering derfra.

Les mer på nettsiden til Kilden kjønnsforskning.no