Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av ny og bedre matematikkundervisning i barnehage, grunnskole og videregående skole i Norge.

Senteret legger vekt på å utvikle ressurser for en matematikkundervisning der elevene møtes med høye forventninger og får arbeide med oppgaver som fremmer resonnering, ulike tilnærminger og utforskning av mønster og sammenhenger. Målet er at alle elever skal oppleve matematikk som engasjerende, utfordrende og meningsfull.

Utviklingsarbeidet som foregår ved senteret er kunnskaps- og forskningsbasert. Formidlingen er i hovedsak nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis.

Les mer på: http://www.matematikksenteret.no/