Norsk sosiologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle og kun publiseres på internett.

Tidsskriftet publiserer forskningsresultater som er sosiologisk forankret og som har faglig og/eller samfunnsmessig relevans. Tidsskriftet utgir seks numre i hver årgang. Tre av disse er normalt temanumre, mens tre er åpne numre. Tidsskriftet er fagfellevurdert på nivå 1 i den norske publiseringsindikatoren. Tidsskriftet publiserer også bokomtaler og tidvis kommentar- og debattstoff.

Du finner alle utgaver av tidsskriftet her