NTNU er norges største universitet med 46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land. NTNU har det største fagtilbud i Norge på teknologi og kunstnerisk-estetiske fag. Fra 2016 fusjonerte de med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Campusene i Gjøvik og Ålesund heter NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

NTNU samarbeider nært med SINTEF som har ca. 2 100 ansatte, og er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.  NTNU driver utstrakt forskningsvirksomhet og gir sammen med SINTEF ut forskningsmagasinet Gemini.no.

Les mer om NTNU på deres hjemmesider.