Paideia – Tidskrift for profesjonell pedagogisk har til hensikt å bidra med forskningsbasert kunnskap om praksis og barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.

Gjennom fagfellevurderte artikler belyser nordiske og internasjonale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig som tidsskriftet holder høyt akademisk nivå. De to årlige utgivelsene inneholder artikler som omhandler aktuelle temaer med relevans for ansatte i barnehager og skoler.

Paideia er et fagtidsskrift som skal løfte fram forskningsbasert kunnskap av betydning for både praksis- og forskningsfeltet. Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Hedmark, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS.

Les mer om Paideia