Tidsskriftet Psykologi i kommunen blir utgitt av «Forum for psykologer i kommunen», en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier. 

Psykologi i kommunen