Forfatteravatar

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen er med sine 16 400 studenter og vel 3 600 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. 

UiB har syv fakulteter med til sammen 54 institutter og sentre. Se oversikten her.

Les mer om Universitetet i Bergen på deres hjemmesider: http://www.uib.no/.