Inge Bø er dr. philos og professor em. knyttet til Senter for atferdsforskning, Universitet i Stavanger. Hans område har i alle år vært grenselandet mellom psykologi, utviklingsøkolog, sosiologi og sosialpedagogikk. Inge Bø har skrevet flere bøker, blant andre Barnet og de andre; Påvirkning og kontroll. Om hvordan vi former hverandre; Hadde ungdom det bedre før?, (sammen med Per Morten Schiefloe) Folks sosiale landskap og sosiale kapital – Innføring i nettverkstenkning og (sammen med Lars Helle) Pedagogisk ordbok. Han har også bidratt med et stort antall artikler i dagspresse og faglitteratur.