Katja Evjen, seniorkonsulent ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo