Ingunn Folgerø er rektor på Bryne vidaregåande skule. Ho er leiar av Lærerprofesjonens etiske råd fra 2019 til 2022, samt medlem av NOKUTs komite for evaluering av lektorutdanninga 8-13 i åra 2020 – 2023.
Folgerø er utdanna lektor i nordisk med hovudfag frå UIB. Ho er nestleiar i BrukeRop – Helsedirektoratets brukarorganisasjon for rus og psykisk helse.