50 000 barn er tildelt spesialundervisning. 22. februar 2023 gjorde NRK Oslo/Viken et estimat på at over 1 million timer spesialundervisning forsvant på ett år. Vi har ingen kontroll på hva som skjer med de barna som blir anbefalt spesialundervisning, sier professor Monica Melby-Lervåg.

Lærerliv Episode 13: Spesialundervisning og alle timene som forsvant

Rådgiver Solveig Fløtten i Modum kommune er en av lærerne som har varslet om bortfallet av timer, uten at det medførte endring. I dagens episode av podkasten Lærerliv har vi besøk av både professor på Institutt for spesialpedagogikk Monica Melby-Lervåg og rådgiver Solveig Fløtten, i tillegg til rektor og nestleder i Skoleforbundet, Mona Søbyskogen og vert Ingunn Folgerø.

Vi spør oss:

Hvorfor tillates disse lovbruddene? Hvorfor aksepterer vi og legger til rette for at elevene ikke får hjelpen de har krav på?

Det er mange årsaker til at timene forsvinner. Ved vikarbehov på skolene, settes spespedlærere inn som vikar. Det er som regel vikarbehov daglig. Tolæreren i klassen må ha hele klassen eller overta en annen klasse.

Mange kommuner har en norm for hvor mye de tildeler av PPTs tilråding. Eksempelvis tilrår PPT 5 timer i uken i liten gruppe. Rektor tildeler eleven 2 timer og gjerne i gruppe med 5-6 andre elever med stor variasjon i spesialpedagogiske behov. Andre skoler oppgir at de har kvalifisert personell og dermed utgår undervisningen eller gjennomføres av ufaglærte. Det er også utstrakt praksis å ikke informere foreldre om at undervisningen utgår, gjerne over lange perioder.

Foresatte blir gjerne møtt med at skolen ikke har ressurser og da med en forventning om at foresatte må forholde seg til denne ressursmangelen. Det må de ikke. Barnet utsettes for lovbrudd.

Hva bør ansvarlige profesjonsutøvere gjøre for å endre denne praksisen og hvilket ansvar forventer vi at skolemyndighetene skal ta? Kan en ny opplæringslov forebygge og rette opp i lovbruddene?

Deltakere: Monica Melby Lervåg, Solveig Fløtten, Mona Søbyskogen, Ingunn Folgerø

Programleder: Ingunn Folgerø